Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10147
Title: Nghiên cứu xây dựng bản đồ mưa cực hạn cho tỉnh Gia Lai dựa trên chỉ số mưa vùng
Authors: Lê, Thị Minh Vỹ
Advisor: Nguyễn, Chí Công, TS.
Keywords: Xây dựng công trình thủy
Trạm thủy văn
Trạm đo mưa
Trạm khí tượng
Số lượng mưa ngày
Gia Lai
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy. Mã số: 60.58.02.02; 165 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan vấn đề nghiên cứu; Chương 2.Cơ sở lý thuyết phân tích tần suất mưa vùng; Chương 3.Áp dụng phân tích tần suất mưa vùng cho tỉnh Gia Lai; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10147
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiMinhVy.TT.pdfTóm tắt1.41 MBAdobe PDFView/Open
LeThiMinhVy.TV.pdfToàn văn16.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.