Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1014
Title: Nghiên cứu tương quan giữa thành phần và sự phân bố của giun đất với chất lượng đất ở một số vùng trồng cây công nghiệp tại xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.
Authors: Đặng, Thị Mỹ Hoa
Advisor: Phạm, Thị Hồng Hà
Keywords: Giun đất
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1014
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toan van.95.pdfToàn văn25.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt146.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.