Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1013
Title: Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất xây dựng mô hình trường học sinh thái tại trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh thành phố Đà Nẵng.
Authors: Cao, Thị Anh Thơ
Advisor: Võ, Văn Minh
Keywords: Trường học sinh thái
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1013
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toan van.90.pdfToàn văn7.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt143.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.