DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Sinh thái học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1013

Nhan đề: Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất xây dựng mô hình trường học sinh thái tại trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh thành phố Đà Nẵng.
Tác giả: Cao, Thị Anh Thơ
Người hướng dẫn: Võ, Văn Minh
Từ khoá: Trường học sinh thái
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1013
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toan van.90.pdfToàn văn7,81 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt143,63 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback