Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10124
Title: Tính toán đề xuất giải pháp vận hành hợp lý lưới điện 22Kv điện lực Liên Chiểu Đà Nẵng
Authors: Phạm, Quang Chiến
Advisor: Ngô, Văn Dưỡng, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật điện
Điện lực liên chiểu Đà Nẵng
Giải pháp vận hành hợp lý lưới điện 22kv
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện. Mã số: 60.52.02.02; 182 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về tình hình cung cấp điện lưới hiện tại của điện lực Liên Chiểu; Chương 2.Các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện phân phối; Chương 3.Tính toán phân tích hiện trạng vận hành lưới điện phân phối điện lực Liên Chiểu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10124
Appears in Collections:Kỹ thuật điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamQuangChien.TT.pdfTóm tắt367.13 kBAdobe PDFView/Open
PhamQuangChien.TV.pdfToàn văn17.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.