Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10116
Title: Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu sinh học butanol trên động cơ đánh lửa cưỡng bức
Other Titles: A Study on the Use of Butanol Biofuel on Spark-Ignition Engines
Authors: Huỳnh, Tấn Tiến
Advisor: Trần, Văn Nam, GS.TS.
Dương, Việt Dũng, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật Cơ khí động lực
Butanol
Động cơ đánh lửa cưỡng bức
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực. Mã số: 62.52.01.16; 216 trang.
Table of contents: Chương 1. Nghiên cứu tổng quan; Chương 2. Nghiên cứu lý thuyết; Chương 3. Nghiên cứu thực nghiệm; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10116
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhTanTien.TT.pdfTóm tắt1.43 MBAdobe PDFView/Open
HuynhTanTien.TT_E.pdfSummary1.25 MBAdobe PDFView/Open
HuynhTanTien.TV.pdfToàn văn28.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.