Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10115
Title: Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng Việt
Other Titles: Similarity Evaluation in Vietnamese Textual Documents
Authors: Hồ, Phan Hiếu
Advisor: Võ, Trung Hùng, PGS.TS.
Nguyễn, Thị Ngọc Anh, TS.
Keywords: Biểu diễn văn bản
Độ tương tự văn bản
Phát hiện sao chép
Biến đổi Wavelet rời rạc
Bộ lọc Haar
Chuỗi DNA
Khoa học máy tính
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 62 48 01 01; 196 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu; Chương 2. So sánh văn bản dựa trên mô hình Vector; Chương 3. Phát hiện sao chép văn bản dựa trên biến đổi Wavelet rời rạc; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10115
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoPhanHieu.TT.pdfTóm tắt1.12 MBAdobe PDFView/Open
HoPhanHieu.TT_E.pdfSummary1.11 MBAdobe PDFView/Open
HoPhanHieu.TV.pdfToàn văn18.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.