Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10092
Title: Nghiên cứu thực nghiệm biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu chuẩn tại Gia Lai
Other Titles: An Experimental Study on Shrinkage Strains of Concrete at Standard Climatic Conditions in Gia Lai
Authors: Nguyễn, Bá Thạch
Advisor: Trương, Hoài Chính, PGS.TS.
Phan, Quang Minh, GS.TS.
Keywords: Bê tông thường
Bê tông cốt sợi
Bê tông cốt thép
Biến dạng
Co ngót bê tông
Khí hậu Gia lai
Cơ kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật. Mã số: 952 01 01; 232 trang.
Table of contents: Chương 1. Nghiên cứu lý thuyết về biến dạng co ngót theo thời gian của bê tông; Chương 2. Nghiên cứu thực nghiệm biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu tại Gia Lai; Chương 3. Phân tích, đánh giá kết quả nghiên cứu thực nghiệm.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10092
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenBaThach.TT.pdfTóm tắt1.38 MBAdobe PDFView/Open
NguyenBaThach.TT_E.pdfSummary1.57 MBAdobe PDFView/Open
NguyenBaThach.TV.pdfToàn văn19.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.