Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10081
Title: Nghiên cứu tính năng động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu xăng - ethanol
Authors: Nguyễn, Quang Trung
Advisor: Bùi, Văn Ga, GS.TSKH.
Dương, Việt Dũng, PGS.TS.
Keywords: Ethanol/xăng
Xăng sinh học
Phun riêng rẽ
Phun hỗn hợp
Phun trên đường nạp
Kỹ thuật cơ khí động lực
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực. Mã số: 62.52.01.16; 184 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan; Chương 2. Cơ sở lý thuyết; Chương 3. Nghiên cứu thực nghiệm; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10081
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenQuangTrung.TT.pdfTóm tắt1.99 MBAdobe PDFView/Open
NguyenQuangTrung.TT_E.pdfSummary1.71 MBAdobe PDFView/Open
NguyenQuangTrung.TV.pdfToàn văn15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.