Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10067
Title: Nghiên cứu loại đường phố đa năng áp dụng vào các đô thị nước ta và ví dụ vận dụng vào một tuyến phố ở thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Quang Độ
Advisor: Nguyễn, Quang Đạo, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Xây dựng
Đô thị
Đường phố đa năng Đà Nẵng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 170 trang.
Table of contents: Chương 1.Giới thiệu tổng quát về nội dung được nghiên cứu; Chương 2.Phân tích mối quan hệ giữa các chức năng và đề xuất nội dung quy hoạch thiết kế 27 loại đường phố đa năng; Chương 3.Ví dụ vận dụng cho tuyến phố Lê Duẩn thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10067
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeQuangDo.TT.pdfTóm tắt805.19 kBAdobe PDFView/Open
LeQuangDo.TV.pdfToàn văn6.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.