Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10065
Title: Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện năng lưới điện 22kV Điện lực Hải Châu, Đà Nẵng
Authors: Trần, Anh Hải
Advisor: Ngô, Văn Dưỡng, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật điện
Lưới điện phân phối
Tổn thất điện năng
Điện lực Hải Châu Đà Nẵng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện. Mã số: 60.52.02.02; 146 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về tốn thất công suất và điện năng trong lưới điện phân phối; Chương 2.Các bài toán tính toán, phân tích tổn thất công suất và điện năng trong lưới điện phân phối; Chương 3.Tính toán tổn thất công suất và điện năng của lưới điện phân phối 22kV Điện lực Hải Châu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10065
Appears in Collections:Kỹ thuật điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranAnhHai.TT.pdfTóm tắt609.9 kBAdobe PDFView/Open
TranAnhHai.TV.pdfToàn văn7.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.