Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10064
Title: Nâng cao chất lượng hệ thống điều tốc Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Authors: Lê, Sỹ Thanh
Advisor: Lê, Tiến Dũng, TS.
Keywords: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Hệ thống điều tốc Buôn Kuốp
Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. Mã số: 60.52.02.16; 112 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về hệ thống điện, nhà máy thủy điện và hệ thống điều tốc Buôn Kuốp; Chương 2.Mô hình hóa hệ thống điều tốc Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp; Chương 3.Thiết kế bộ điều khiển; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10064
Appears in Collections:Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeSyThanh.TT.pdfTóm tắt1.67 MBAdobe PDFView/Open
LeSyThanh.TV.pdfToàn văn4.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.