Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10056
Title: Giải pháp cầu vượt dành cho người đi bộ khu vực nội thành - thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Cương
Advisor: Phan, Cao Thọ, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
Cầu vượt cho người đi bộ
Khu vực nội thành Đà Nẵng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Citation: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 138 trang.
Table of contents: Chương 1.Các giải pháp tổ chức giao thông cho người đi bộ trong đô thị; Chương 2.Tổng quan về cầu vượt dành cho người đi bộ và thực trạng khai thác trong đô thị; Chương 3.Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí lựa chọn giải pháp cầu vượt bộ hành trong đô thị Việt Nam; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10056
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenCuong.TT.pdfTóm tất813.72 kBAdobe PDFView/Open
NguyenCuong.TV.pdfToàn văn7.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.