Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10055
Title: Ứng dụng neo trong đất để ổn định mái dốc nền đào, gói thầu A5 đoạn Nội Bài - Yên Bái
Authors: Lê, Đình Thành
Advisor: Vũ, Đình Phụng, GS.TS.
Keywords: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
Neo trong đất
Gói thầu A5
Mái dốc nền đào
Nội Bài - Yên Bái
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 108 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về sự phát triển công nghệ neo trong đất; Chương 2.Lý thuyết tính toán neo tăng cường ổn định mái dốc; Chương 3.Vận dụng công nghệ neo đất để thiết kế chống sụt trượt mái dốc nền đào sâu, gói thầu A5 trên cao tốc Nội Bài - Yên Bái...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10055
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeDinhThanh.TT.pdfTóm tắt762.93 kBAdobe PDFView/Open
LeDinhThanh.TV.pdfToàn văn4.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.