Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10021
Title: Ứng dụng Ansys trong môi trường Inventor để tính bền khung xe Mini Hybrid DUT40
Authors: Lương, Thanh Thiên
Advisor: Phan, Minh Đức, TS.
Lê, Văn Tụy, TS.
Keywords: Kỹ thuật cơ khí động lực
Mini Hybrid DUT40
Ansys
Khung xe
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí động lực. Mã số: 60.52.01.16; 121 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Cơ sở lý thuyết; Chương 3.Thiết kế cải tạo khung ô tô DUT40; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10021
Appears in Collections:Kỹ thuật cơ khí động lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuongThanhThien.TT.pdfTóm tắt1.3 MBAdobe PDFView/Open
LuongThanhThien.TV.pdfToàn văn5.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.