Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10020
Title: Nâng cao chất lượng hệ thống điều tốc Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp ứng dụng bộ lọc Kalman
Authors: Lương, Hiệp
Advisor: Lê, Tiến Dũng, TS.
Keywords: Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
Hệ thống điều tốc
Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp
Bộ lọc Kalman
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa. Mã số: 60.52.02.16; 93 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về nhà máy và hệ thống điều tốc nhà máy thủy điện Buôn Kuốp; Chương 2.Xây dựng mô hình toán học hệ thống điều tốc nhà máy thủy điện Buôn Kuốp; Chương 3.Đề xuất phương án nâng cao chất lượng hệ thống điều tốc nhà máy thủy điện Buôn Kuốp ứng dụng bộ lọc Kalman; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10020
Appears in Collections:Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuongHiep.TT.pdfTóm tắt1.17 MBAdobe PDFView/Open
LươngHiep.TV.pdfToàn văn3.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.