Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10018
Title: Điều khiển bền vững hệ thống điều tốc Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah
Authors: Dương, Thanh Huy
Advisor: Nguyễn, Lê Hòa, TS.
Keywords: Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
Hệ thống điều tốc
Thủy điện
Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa. Mã số: 60.52.02.16; 96 trang.
Table of contents: Chương 1.Giới thiệu hệ thống điều tốc Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah; Chương 2.Mô hình hóa hệ thống điều tốc Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah; Chương 3.Điều khiển PID bền vững hệ thống điều tốc Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10018
Appears in Collections:Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongThanhHuy.TT.pdfTóm tắt861.11 kBAdobe PDFView/Open
DuongThanhHuy.TV.pdfToàn văn2.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.