Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10016
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục ở huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Châu, Thị Kim Loan
Advisor: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Đội ngũ cán bộ nữ
Biện pháp phát triển
Quản Ngãi
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 144 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận của việc phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục; Chương 2.Thực trạng phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục hiện nay ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Chương 3.Biện pháp phát triển đội ngũ nữ CBQLGD ở huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10016
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChauThiKimLoan.TT.pdfTóm tắt506.53 kBAdobe PDFView/Open
ChauThiKimLoan.TV.pdfToàn văn1.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.