Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10014
Title: Biện pháp quản lý hoạt động vui chơi của trẻ 5-6 tuổi tại các trường mầm non quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Tâm
Advisor: Phan, Minh Tiến, PGS.TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Hoạt động vui chơi của trẻ
Trẻ 5-6 tuổi
Giáo dục mầm non
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 118 trang.
Table of contents: Chương1.Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động vui chơi của trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non; Chương 2.Thực trạng quản lý hoạt động vui chơi tại các trường mầm non quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Biện pháp quản lý hoạt động vui chơi tại các trường mầm non quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10014
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThanhTam.TT.pdfTóm tắt795.24 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThanhTam.TV.pdfToàn văn1.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.