Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10013
Title: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh các trường trung học cơ sở quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng theo hướng chuẩn hóa
Authors: Nguyễn, Thị Diệu Hoa
Advisor: Phùng, Đình Mẫn, PGS.TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh
Giáo dục trung học cơ sở
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 113 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh trường trung học cơ sở theo hướng chuẩn hóa; Chương 2.Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh các trường trung học cơ sở quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng theo hướng chuẩn hóa; Chương 3.Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh các trường trung học cơ sở quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng theo hướng chuẩn hóa.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10013
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiDieuHoa.TT.pdfTóm tắt356.5 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiDieuHoa.TV.pdfToàn văn3.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.