Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10012
Title: Biện pháp quản lý hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Minh Huệ
Advisor: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Tư vấn tâm lý học sinh
Giáo dục trung học phổ thông
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 163 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động tư vấn tâm lý ở trường trung học phổ thông; Chương 2.Thực trạng quản lý hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Biện pháp quản lý hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10012
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiMinhHue.TT.pdfTóm tắt382.5 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiMinhHue.TV.pdfToàn văn1.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.