Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10011
Title: Quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh của học sinh trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Thị Ánh Tuyết
Advisor: Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh, PGS.TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Kết quả học tập
Môn tiếng Anh
Giáo dục trung học phổ thông
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 144 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT; Chương 2.Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh của học sinh trung học phổ thông thành Đà Nẵng; Chương 3.Các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh của học sinh trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10011
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiAnhTuyet.TT.pdfTóm tắt398.6 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiAnhTuyet.TV.pdfToàn văn1.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.