DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Quản trị kinh doanh >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1000

Nhan đề: Cơ chế quản lý tài chính các chương trình KH&CN giai đoạn 2006-2010: rõ ràng hơn, thông thoáng hơn
Tác giả: Nguyễn, Trường Giang
Từ khoá: Cơ chế
Quản lý tài chính
Chương trình
KH&CN
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Tài chính. Số 8/2007. Tr.14-17
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1000
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QT_0030.pdf3,64 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback