Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9991
Title: Nghiên cứu xây dựng quy trình thu nhận và tinh chế Isoflavone từ đậu nành và bã đậu nành
Other Titles: Study on Extraction and Purification Isoflavone from Soybean Seed (Glycine Max L. Merr) and Residure Soybean (Okara)
Authors: Trần, Thị Ngọc Thư, ThS.
Trương, Thị Minh Hạnh, PGS.TS.
Bùi, Xuân Vững, TS.
Lê, Thị Tuyết Anh, ThS.
Keywords: Isoflavone
Đậu nành
Macroporous
D101
Trích ly
Tinh sạch
Thủy phân
Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2019-08
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHĐN. Mã số: B2017-ĐN06-07; 130 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan lý thuyết; Chương 2: Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9991
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiNgocThu.TT.pdfTóm tắt1.21 MBAdobe PDFView/Open
TranThiNgocThu.TV.pdfToàn văn13.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.