Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9981
Title: Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động nhận dạng và phân tích khuôn mặt sinh viên nhằm hỗ trợ việc học tập tương tác trong lớp học
Other Titles: Building a System to Automatically Identify and Analyze Student Faces to Support Interactive Learning in the Classroom.
Authors: Phạm, Minh Tuấn, TS.
Nguyễn, Tấn Khôi, PGS.TS.
Ninh, Khánh Duy, TS.
Nguyễn, Năng Hùng Vân, ThS.
Đỗ, Phúc Hảo, ThS.
Trần, Anh Kiệt, ThS.
Keywords: Nhận dạng
Học máy
Học tương tác
Đại số hình học
Trí tuệ nhân tạo
Công nghệ thông tin
Issue Date: 2019-05
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học & Công nghệ cấp Bộ; Mã số: B2017-DNA-02; 172 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu; Chương 2: Xây dựng hệ thống và phương pháp đề xuất; Chương 3: Thực nghiệm và đánh giá kết quả; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9981
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamMinhTuan.TT.pdfTóm tắt1.35 MBAdobe PDFView/Open
PhamMinhTuan.TV.pdfToàn văn16.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.