Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9952
Title: Ảnh hưởng của các yếu tố quản trị trải nghiệm khách hàng đến lòng trung thành của khách hàng - trường hợp các siêu thị tại thành phố Cần Thơ
Other Titles: The influence of customer experience management on customer loyalty: the case of supermarkets in Can Tho city
Authors: Lê, Thị Thu Trang
Lưu, Tiến Thuận
Nguyễn, Thị Phương Dung
Keywords: Quản trị trải nghiệm khách hàng
Sự hài lòng khách hàng
Lòng trung thành
Siêu thị
SEM
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol. 17, No. 2, 2019; Trang 1 - 4.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9952
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AnhHuong.TT.pdfTóm tắt73.12 kBAdobe PDFView/Open
AnhHuong.TV.pdfNội dung410.21 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.