Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9911
Title: Nghiên cứu mối liên kết giữa hệ thống tài khoản quốc gia và mô hình cân bằng tổng quát
Other Titles: The Study on the Linkage Between National Account System and General Equilibrium Model
Authors: Trương, Hồng Trình, PGS.TS.
Hà, Lê Hồng Ngọc, ThS.
Nguyễn, Thị Hương, NCS.
Đinh, Bảo Ngọc, TS.
Keywords: GDP
SAM
Tài khoản quốc gia
Cân bằng tổng quát
Chính sách kinh tế
Kinh tế
Issue Date: 2019-05
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng; Mã số: B2017-ĐN04-06; 184 trang
Table of contents: Chương 1.Giới thiệu; Chương 2.Hệ thống tài khoản quốc gia; Chương 3.Ma trận hạch toán xã hội; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9911
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongHongTrinh.TT.pdfTóm tắt362.32 kBAdobe PDFView/Open
TruongHongTrinh.TV.pdfToàn văn45.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.