Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9901
Title: Nghiên cứu nguyên nhân hư hỏng, đề xuất giải pháp sửa chữa mặt đường bê tông xi măng trên quốc lộ 1A - đoạn qua thành phố Quảng Ngãi (KM1052 - KM 1060)
Other Titles: Study on causes of distresses, proposing measures to repair cement concrete pavement on 1A national highway - road section through Quang Ngai city (KM1052 - KM 1060)
Authors: Hồ, Văn Quân
Phạm, Thái Uyết
Trần, Thị Phương Huyền
Keywords: Mặt đường bê tông xi măng
Hư hỏng mặt đường bê tông xi măng
Cường độ kéo uốn
Tải trọng giao thông
Chênh lệch nhiệt độ
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol. 17, No. 1.2, 2019; Trang 37 - 41.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9901
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuNguyenNhanHuHong.TT.pdfTóm tắt81.34 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuNguyenNhanHuHong.TV.pdfNội dung586.82 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.