Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9839
Title: Nghiên cứu quá trình tự phân cơ thịt đỏ cá Ngừ nhằm thu hồi dịch đạm thủy phân
Other Titles: Autolysis of Tunas' red muscles to obtain protein hydrolysate
Authors: Trần, Trung Thanh Bình
Nguyễn, Thị Nghĩa
Bùi, Xuân Đông
Keywords: Tự phân
Phế phẩm cá ngừ
Cơ thịt đỏ cá ngừ
Cathepsine
Calpain
Collagenase
Dịch đạm thủy phân
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol. 17, No. 1.1, 2019; Trang 1 - 5.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9839
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuQuaTrinhTuPhanCoThitDoCaNgu.TT.pdfTóm tắt75.91 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuQuaTrinhTuPhanCoThitDoCaNgu.TV.pdfNội dung500.41 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.