Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9758
Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cho lưới điện phân phối Thủ đô Viêng Chăn
Authors: Khoonkham, Phothilath
Advisor: Trần, Vinh Tịnh, TS.
Keywords: Lưới điện phân phối
Tổn thất điện năng
Thủ đô Viêng Chăn
Kỹ thuật điện
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện. Mã số: 60.52.02.02; 126 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan các vấn đề nâng cao hiệu quả kinh tế lưới điện phân phối; Chương 2.Tính toán tổn thất công suất và tổn thất điện năng trong lưới điện phân phối; Chương 3.Xây dựng cơ sở dữ liệu đường cong tổn thất để tính toán tổn thất điện năng cho lưới điện phân phối Thủ đô Viên Chăn; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9758
Appears in Collections:Kỹ thuật điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhoonkhamPhothilath.TT.pdfTóm tắt836.05 kBAdobe PDFView/Open
KhoonkhamPhothilath.TV.pdfToàn văn4.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.