Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9690
Title: Nghiên cứu thiết kế lõi IP mạng Nơ-Ron nhân tạo cho nhận dạng mẫu trên phần cứng FPGA
Other Titles: Research and Design of Artificial Neural Network IP Core for Pattern Recognition on FPGA
Authors: Huỳnh, Việt Thắng, TS.
Hoàng, Lê Uyên Thục, TS.
Huỳnh, Minh Vũ, ThS.
Vũ, Vân Thanh, KS.
Keywords: FPGA
Mạng Nơ-ron nhân tạo
Lõi IP
Học máy
Trí tuệ nhân tạo
Issue Date: 2018-12
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-39-TT; 180 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Cơ sở hiện thực hóa mạng nơ-ron nhân tạo trên FPGA; Chương 3.Phát triển kiến trúc mạng nơ-ron nhân tạo lan truyền thẳng nhiều lớp tùy biến được trên trên FPGA; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9690
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhVietThang.TT.pdfTóm tắt1.59 MBAdobe PDFView/Open
HuynhVietThang.TV.pdfToàn văn6.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.