Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9683
Title: Thiết kế, chế tạo hệ thống đóng gói bánh hải sản
Other Titles: Design and Manufacture of Seafood Cake Packing System
Authors: Hồ, Trần Anh Ngọc, GVC.TS.
Ngô, Tấn Thống, ThS.
Nguyễn, Văn Chương, ThS.
Nguyễn, Thị Ánh
Keywords: Đàn hồi
Cảm biến lực
Kim loại
Điện trở
Định lượng
Issue Date: 2019-03
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2016-ĐN06-02; 118 trang.
Table of contents: Chương 1. Giới thiệu chung về nhà máy đông lạnh hải sản; Chương 2. Qui trình công nghệ sản xuất bánh hải sản; Chương 3. Giới thiệu chung về dây chuyền hệ thống; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9683
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoTranAnhNgoc.TT.pdfTóm tắt2.49 MBAdobe PDFView/Open
HoTranAnhngoc.TV.pdfToàn văn4.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.