Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9679
Title: Tối ưu hóa khung xe buýt B45 nhằm giảm rung động ghế hành khánh
Other Titles: Optimizing B45 bus frame structure to reduce passenger seat vibration
Authors: Nguyễn, Minh Thiện
Lê, Cung
Keywords: Phương pháp phần tử hữu hạn
Phần mềm Hyperworks
Tiêu chuẩn ISO 2631-1
Rung động khung xe
Thiết bị đo LMS
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 1; Trang 83 - 87.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9679
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ToiUuHoa.TT.pdfTóm tắt77.45 kBAdobe PDFView/Open
ToiUuHoa.TV.pdfNội dung774.18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.