Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9589
Title: So sánh sự làm việc của sàn phẳng trong nhà nhiều tầng có vách cứng khi có và không có tham gia chịu tải trọng ngang
Authors: Trần, Vũ Khương
Advisor: Trương, Hoài Chính, PGS.TS.
Keywords: Sàn phẳng bê tông cốt thép
Nhà nhiều tầng
Tải trọng ngang
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 61 trang
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về sàn phẳng bê tông cốt thép; Chương 2.Cơ sở lý thuyết tính toán thiết kế sàn phẳng bê tông cốt thép; Chương 3.Ví dụ tính toán.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9589
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranVuKhuong.TT.pdfTóm tắt4.75 MBAdobe PDFView/Open
TranVuKhuong.TV.pdfToàn văn12.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.