Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9397
Title: Cải thiện khả năng chống ăn mòn của sơn Epoxy bằng ống Nano TiO₂ trên nền thép
Other Titles: Modification of TiO₂ Nanutubes with Organic Silane for High Anticorrosion of Epoxy Coating
Authors: Dương, Thị Hồng Phấn, Th.S.
Phan, Thị Thúy Hằng, Th.S.
Nguyễn, Thị Thanh Lam
Trần, Trương Thái Nguyên
Thái, Thị Trang
Keywords: Ống nano TiO₂
APTS
3-aminopropyl triethoxysilane
Issue Date: 2018-09
Publisher: Quỹ Phát triển KHCN - Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2016-ĐN02-11; 76 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan lý thuyết; Chương 2.Nội dung, phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm; Chương 3.Kết quả và thảo luận; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9397
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongThiHongPhan.TT.pdfTóm tắt1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.