Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9397
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDương, Thị Hồng Phấn, Th.S.-
dc.contributor.authorPhan, Thị Thúy Hằng, Th.S.-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Lam-
dc.contributor.authorTrần, Trương Thái Nguyên-
dc.contributor.authorThái, Thị Trang-
dc.date.accessioned2018-12-10T03:23:52Z-
dc.date.available2018-12-10T03:23:52Z-
dc.date.issued2018-09-
dc.date.submitted2018-12-05-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9397-
dc.descriptionBáo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2016-ĐN02-11; 76 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Tổng quan lý thuyết; Chương 2.Nội dung, phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm; Chương 3.Kết quả và thảo luận; ...en
dc.language.isovien
dc.publisherQuỹ Phát triển KHCN - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectỐng nano TiO₂en
dc.subjectAPTSen
dc.subject3-aminopropyl triethoxysilaneen
dc.titleCải thiện khả năng chống ăn mòn của sơn Epoxy bằng ống Nano TiO₂ trên nền thépen
dc.title.alternativeModification of TiO₂ Nanutubes with Organic Silane for High Anticorrosion of Epoxy Coatingen
dc.typeWorking Paperen
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongThiHongPhan.TT.pdfTóm tắt1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.