Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9357
Title: Nghiên cứu khử mùi, khử màu gelatin thu nhận từ da cá Ngừ đại dương
Other Titles: Deodoration and decoloration of gelatin extracted from Tuna skin
Authors: Châu, Thành Hiền
Đặng, Minh Nhật
Keywords: Gelatin cá
Than hoạt tính
Cát
Khử mùi
Khử màu
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 2; Trang 61 - 64.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9357
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuKhuMui.TT.pdfTóm tắt82.29 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuKhuMui.TV.pdfNội dung323.9 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.