Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9277
Title: Đề xuất cấu trúc anten xoắn siêu nhỏ có sử dụng phần tử thụ động cho TPMS
Other Titles: Proposing structure of very small helical antennae using parasitic elements for TPMS
Authors: Phan, Trọng Đức
Hoàng, Đình Thuyên
Nguyễn, Bá Tỉnh
Keywords: Anten xoắn
Phần tử thụ động
Phối hợp trở kháng
Hệ số sóng đứng điện áp
TPMS
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 1; Trang 11 - 14.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9277
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DeXuatCauTrucAntenXoanSieuNho.TT.pdfTóm tắt91.29 kBAdobe PDFView/Open
DeXuatCauTrucAntenXoanSieuNho.TV.pdfNội dung565.06 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.