Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9222
Title: Thiết kế mạch bằng máy tính : ( Giáo trình cho sinh viên Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông... các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật... thuộc các hệ đào tạo)
Authors: Nguyễn, Linh Giang
Keywords: Máy tính điện tử
Phần cứng
Giáo trình
Điện tử học
Issue Date: 2003
Publisher: Hà nội : Khoa học và Kỹ thuật
Description: Bao gồm tài liệu tham khảo; 297 trang. , hình vẽ.
Table of contents: Chương 1.Mở đầu vào thiết kế mạch vi điện tử; Chương 2.Cơ sở toán học; Chương 3.Cơ sở của thiết kế logíc; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9222
Appears in Collections:6.Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThietKeMachBangMayTinh.TT.pdfMục lục416.87 kBAdobe PDFView/Open
ThietKeMachBangMayTinh.TV.pdfNội dung23.71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.