Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/88
Title: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của nhà máy thủy điện Trung Sơn đến chế độ làm việc của hệ thống điện Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Hòa
Advisor: Ngô, Văn Dưỡng
Keywords: Hệ thống điện
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/88
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdfTóm tắt288.33 kBAdobe PDFView/Open
Toan van.98.pdfToàn văn1.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.