Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8883
Title: Quy trình xác định giá trị SAR lớn nhất của thiết bị vô tuyến nhiều ăng ten sử dụng kỹ thuật bật/tắt nguồn bức xạ
Other Titles: A measurement procedure for determining the maximum SAR value of multiple antenna radio devices using the on/off technique
Authors: Chu, Văn Hải
Nguyễn, Huy Hoàng
Lê, Đình Thành
Keywords: Hệ số hấp thụ riêng
Thiết bị vô tuyến nhiều ăng ten phát
Đầu dò điện trường Vec-tơ
Sai pha tương đối
Cường độ điện trường
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 1; Trang 35 - 39.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8883
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QuyTrinhXacDinhGiaTriSarLonNhat.TT.pdfTóm tắt77.29 kBAdobe PDFView/Open
QuyTrinhXacDinhGiaTriSarLonNhat.TV.pdfNội dung616.67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.