Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8868
Title: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đất ngập nước kiến tạo sử dụng nhóm thực vật green roof cho mục đích tái sinh nước thải sinh hoạt
Other Titles: Research on application of contructed wetland technology using green roof (GR) plants for recycling living waste water
Authors: Phạm, Ngọc Hòa
Keywords: Đất ngập nước kiến tạo
Mái nhà xanh
Nước thải sinh hoạt
Tái sử dụng nước
Đất ngập nước trên mái nhà
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 1; Trang 53 - 57.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8868
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuUngDungCongNgheDatNgapNuocKienTao.TT.pdfTóm tắt86.92 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuUngDungCongNgheDatNgapNuocKienTao.TV.pdfNội dung669.12 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.