Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8833
Title: Điều khiển mô hình con lắc ngược sử dụng bộ điều khiển LQR với hai vòng phản hồi
Other Titles: Control of an inverted pendulum model using LQR with two feedback loops
Authors: Cao, Xuân Cường
Trần, Đình Khôi Quốc
Keywords: Con lắc ngược
Bộ điều khiển LQR
Bộ lọc Kalman
Phản hồi vị trí
Hai vòng kín
Bo mạch arduino
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 1; Trang 16 - 20.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8833
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DieuKhienMoHinhConLacNguoc.TT.pdfTóm tắt75.36 kBAdobe PDFView/Open
DieuKhienMoHinhConLacNguoc.TV.pdfNội dung702.41 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.