Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8813
Title: Tự học lập trình cơ sở dữ liệu Visual C++ .Net : một cách nhanh chóng và có hiệu quả
Authors: Đậu, Quang Tuấn
Keywords: Tự học lập trình
Lập trình Visual Basic.Net
Visual C++.Net
Lập trình cơ sở dữ liệu
Kỹ thuật lập trình
Tin học ứng dụng
Issue Date: 2005
Publisher: Giao thông Vận tải
Description: Sách; Dùng cho kỹ thuật viên & sinh viên ngành Tin học; 372 tr.: mh.
Table of contents: Phần 1: Lập trình với các điều khiển; Phần 2: Lập trình cơ sở dữ liệu Access 2003 và Visual C++.Net.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8813
Appears in Collections:0.Khoa học máy tính, Thông tin & tác phẩm tổng quát

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TuHocLapTrinhCSDLVisualC++.Net.TT.pdfMục lục387.02 kBAdobe PDFView/Open
TuHocLapTrinhCSDLVisualC++.Net.TV.pdfNội dung22.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.