Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8792
Title: Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho tay máy robot có xét đến mô hình của động cơ truyền động
Other Titles: Designing adaptive controllers for robot manipulators considering motor model
Authors: Bùi, Hữu Thành
Lê, Tiến Dũng
Keywords: Tay máy robot công nghiệp
Điều khiển thích nghi
Động cơ truyền động
Tự chỉnh online
Mạng nơ-ron nhân tạo
Điều khiển trượt
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 01(110). 2017; Trang 80 - 85.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8792
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThietKeBoDieuKhienThichNghi.TT.pdfTóm tắt74.56 kBAdobe PDFView/Open
ThietKeBoDieuKhienThichNghi.TV.pdfNội dung514.78 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.