Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8769
Title: Giáo trình quản lý tài chính công
Authors: Dương, Đăng Chinh, PGS, TS
Phạm, Văn Khoan, TS
Hoàng, Thị Thúy Nguyệt, TS.
...
Keywords: Giáo trình
Tài chính
Tài chính công
Quản lý tài chính
Việt Nam
Học viện Tài chính
Issue Date: 2009
Publisher: Hà Nội: Tài chính
Description: Sách, chuyên khảo, tuyển tập; Tái bản lần thứ hai có sữa chữa và bổ sung; PGS.TS.Dương Đăng Chinh, TS.Phạm Văn Khoan đồng chủ biên & tập thể tác giả; 503 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về tài chính công và quản lý tài chính công; Chương 2: Ngân sách Nhà nước và quản lý chu trình ngân sách Nhà nước; Chương 3: Quản lý thu ngân sách Nhà nước; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8769
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhQuanLyTaiChinhCong.TT.pdfMục lục1.03 MBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhQuanLyTaiChinhCong.TV.pdfNội dung13.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.