Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8622
Title: Sử dụng bộ điều khiển trượt thích nghi để lật và điều khiển ổn định con lắc ngược bánh xe quán tính
Other Titles: Using the adaptive slide mode control to swing up and stabilize inertial wheel pendulum
Authors: Nguyễn, Đức Chí Tâm
Đoàn, Quang Vinh
Keywords: Con lắc ngược bánh xe quán tính
Ổn định
Thông số thay đổi
Điều khiển trượt
Thích nghi
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 7(104). 2016; Trang 37 - 41
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8622
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SuDungBoDieuKhienTruot.TT.pdfTóm tắt137.34 kBAdobe PDFView/Open
SuDungBoDieuKhienTruot.TV.pdfNội dung727.65 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.