Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8593
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Văn Đính, PGS.TS.-
dc.contributor.authorTrương, Thị Bích-
dc.date.accessioned2018-06-29T09:47:40Z-
dc.date.available2018-06-29T09:47:40Z-
dc.date.issued2015-
dc.date.submitted2015-02-09-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8593-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 103 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1. Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta trong tiến trình đổi mới; Chương 2. Thực trạng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Phú Yên; Chương 3. Định hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Phú Yên trong thời gian đến.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectNguồn nhân lực khoa học công nghệen
dc.subjectNguồn lực con ngườien
dc.subjectTỉnh Phú Yênen
dc.subjectTriết họcen
dc.titleNguồn lực con người với vấn đề phát huy nguồn nhân lực khoa học - công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Phú Yênen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongThiBich.TT.pdfTóm tắt278.16 kBAdobe PDFView/Open
TruongThiBich.TV.pdfToàn văn662.1 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.