Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8555
Title: Phân tích luồng thông tin trong bảo mật phần mềm
Other Titles: Quantitative Information Flow Analysis in Software Security
Authors: Ngô, Minh Trí, TS.
Huỳnh, Việt Thắng, TS.
Nguyễn, Quang Như Quỳnh, TS.
Vũ, Vân Thanh, KS.
Keywords: Phần mềm đa luồng
Phân tích định lượng luồng tin
Bảo mật phần mềm
Issue Date: 2018-06
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2016-ĐN02-13; 155 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan cơ sở lý thuyết bảo mật thông tin; Chương 2. Phân tích định lượng luồng tin rò rỉ của chương trình; Chương 3. Thuật toán ước lượng luồng tin rò rỉ cho các chương trình đa luồng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8555
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoMinhTri.TT.pdfTóm tắt818.27 kBAdobe PDFView/Open
NgoMinhTri.TV.pdfToàn văn245.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.