Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8555
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô, Minh Trí, TS.-
dc.contributor.authorHuỳnh, Việt Thắng, TS.-
dc.contributor.authorNguyễn, Quang Như Quỳnh, TS.-
dc.contributor.authorVũ, Vân Thanh, KS.-
dc.date.accessioned2018-06-22T08:38:57Z-
dc.date.available2018-06-22T08:38:57Z-
dc.date.issued2018-06-
dc.date.submitted2018-06-22-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8555-
dc.descriptionBáo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2016-ĐN02-13; 155 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1. Tổng quan cơ sở lý thuyết bảo mật thông tin; Chương 2. Phân tích định lượng luồng tin rò rỉ của chương trình; Chương 3. Thuật toán ước lượng luồng tin rò rỉ cho các chương trình đa luồng; ...en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectPhần mềm đa luồngen
dc.subjectPhân tích định lượng luồng tinen
dc.subjectBảo mật phần mềmen
dc.titlePhân tích luồng thông tin trong bảo mật phần mềmen
dc.title.alternativeQuantitative Information Flow Analysis in Software Securityen
dc.typeWorking Paperen
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoMinhTri.TT.pdfTóm tắt818.27 kBAdobe PDFView/Open
NgoMinhTri.TV.pdfToàn văn245.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.