Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8492
Title: Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành
Authors: Nguyễn, Văn Mạnh, TS.
Phạm, Hồng Chương, TS.
Keywords: Quản trị kinh doanh lữ hành
Phát triển kinh doanh lữ hành
Kinh doanh lữ hành
Giáo trình
Đại lý lữ hành
Doanh nghiệp lữ hành
Issue Date: 2006
Publisher: Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội
Description: Đồng chủ biên: TS. Nguyễn Văn Mạnh và TS. Phạm Hồng Chương; 517 trang.
Table of contents: Chương 1: Khái quát về lịch sử phát triển kinh doanh lữ hành; Chương 2: Các nội dung cơ bản của kinh doanh lữ hành; Chương 3: Cơ cấu tổ chức và quản trị nhân lực của doanh nghiệp lữ hành; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8492
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhQuanTriKinhDoanhLuHanh.TT.pdfMục lục809.32 kBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhQuanTriKinhDoanhLuHanh.TV.pdfNội dung45.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.